Spolupráce s Road-Traffic

Vzhledem k tomu, že tvorba našich chytrých řešení nespočívá pouze v technologiích, ale často je také spojena se stavebními úpravami. Potřebovali jsme tedy partnera, který by s námi tuto část zajistil. Díky našemu studiu na VŠB-TUO jsme získali kontakt na profesora pana Janů, který s námi spolupracuje a navrhuje dopravní architekturu k našim projektům.