JAK ŠEL ČAS
S ANTHONYapp?

Vznik myšlenky

Během studia na VŠB-TUO jsme se neustále potýkali s problémy v dopravě a nedostatkem parkovacích míst. Úspěšně se dostat včas na hodinu a zaparkovat byl někdy až nadlidský úkol. Nechtěli jsme to jen tak nechat, a proto jsme se rozhodli vymyslet řešení, jak zjednodušit celou strukturu dopravy. Tato volnočasová zábava časem gradovala a vznikla společnost ANTHONYapp s.r.o.

Soutěž rozsviť svět nápadem

Shodou náhod se v daném období konala soutěž Rozsviť svět nápadem pořádaná společností TietoEVRY, kde bylo vypsáno téma chytré parkování. Této příležitosti jsme využili a do soutěže jsme se zapojili. Naše výsledné umístění však nebylo na hodnocených příčkách. Byla to zajímavá zkušenost naslouchat lidem pracujících pro jednoho z největších IT gigantů v kraji.

Green Light

Akcelerační program, který nám velmi pomohl při naší cestě za kýženým cílem a otevřel nám spoustu cest do business světa. Hlavním přínosem bylo velké množství nám nových informací i z praxe a propojení na úspěšné projekty a zkušené mentory. Jedním z porotců a mentorem, který nám nabídl místo v akceleračním programu byl a je Jan Adam Plaček. Této příležitosti jsme využili a pod skvělým mentoringem právě Honzy jsme se naučili, jak to v byznysu chodí. Z čehož čerpáme doteď, za což si odnás zaslouží velký dík. A aby toho nebylo málo, tak jsme akcelerátor zakončili výhrou ceny rektora VŠB-TUO.

Vytvoření prototypu detekčního systému

Zprovoznění našeho prototypu detekčního systému. Tyto systémy nyní zdokonalujeme, abychom mohli naším zákazníkům a partnerům poskytnout co nejlepší a nejefektivnější nástroje pro detekci a následnou práci s daty v oblasti chytrých parkovišť a chytré mobility.

Prototyp Webové aplikace

Zprovoznění úplně prvního prototypu webové aplikace, který sloužil primárně pro testování, zjištění nedokonalostí a chyb.

Voucher pro začínající firmy - MSK

Naše podnikatelské aktivity jsme se rozhodli urychlit pomocí finanční podpory Moravskoslezského kraje. Zapojili jsme se do dotační výzvy na podporu novým firmám. Tuto finanční podporu se nám povedlo získat, což značně urychlilo náš vývoj. Tímto chceme poděkovat Moravskoslezskému kraji za tuto finanční podporu.

Technology Fast 50

Společnost Deloitte již více než dvě desetiletí oceňuje nejrychleji rostoucí veřejné a soukromé technologické společnosti prostřednictvím programů Technology Fast 50 a 500. Program každoročně sestavuje žebříček inovativních a rychle rostoucích společností v regionu střední a východní Evropy a EMEA, kde jsme získali ocenění a umístění mezi Impact Stars.

Detekční model

Naším výrazným krokem vpřed je dokončený detekční model pro parkování, který již zaznamenává důležité informace a objekty na 95 %. Tímto však práce nekončí. Systém je navržený pro jednoduchý a stálý upgrade i v závislosti na dané oblasti a samozřejmostí jsou i další přibývající funkce, které pomohou jak správcům parkovišť, tak i řidičům, kteří tato parkoviště využívají. Další pojící se model, který právě vytváříme je pro detekci dopravy, a i ten již splňuji vysoké očekávání, ačkoliv v omezené míře funkcí.

Webová platforma E-parkování

Je přehlednou formou všech informací ze sledovaných oblastí pro zkvalitnění dopravy u různých typů oblastí jako jsou města, vesnice, turistické oblasti, firemní komplexy a další.

MDP GEO

Naším stálým partnerem se stala společnost MDP GEO, s.r.o.

Těšíme se na další vývoj v roce 2024