CO SE DĚJE V
ANTHONYapp

Spolupráce s Road-Traffic

Vzhledem k tomu, že tvorba našich chytrých řešení nespočívá pouze v technologiích, ale často je také spojena se stavebními úpravami. Potřebovali jsme...

Katedra Automatizace – VŠB – TUO 

Navázání spolupráce s Fakultou materiálově technologickou (FMT). Velkou pomocí pro...

Spolupráce s ASParking

Kromě kamerových systémů používáme také závory k detekci obsazenosti parkovacích ploch, ale také k tvorbě dalších statistik a analýz. Pro dodávky...