Katedra Automatizace – VŠB – TUO 

Navázání spolupráce s Fakultou materiálově technologickou (FMT). Velkou pomocí pro nás je také katedra automatizace a počítačové techniky v průmyslu, kde spolupracujeme s řadou expertů zaměřených na chytré technologie.