Spolupráce s ASParking

Kromě kamerových systémů používáme také závory k detekci obsazenosti parkovacích ploch, ale také k tvorbě dalších statistik a analýz. Pro dodávky a instalaci těchto závor jsme navázali spolupráci s firmou ASParking. Tato společnost dodává parkovací závory a další technologie zaměřené na parkování a dopravu. Jejich parkovací systémy jsou plně kompatibilní s naší aplikací a vedou tedy k tvorbě efektivních chytrých parkovišť.

PARKUJ RYCHLE - nová technologie parkovacích systémů