Služby Digitalizace

Shrnutí poskytovaných služeb společností ANTHONYapp.

SMART PARKOVÁNÍ

Monitoring parkovacích ploch s nastavenou optimální politikou parkování, kontrolou doby stání, dynamické ceny, kontrola plateb na základě detekce SPZ, stále aktualizovaný detekční systém nastavený přímo na danou plochu dle kritérií a možností, online platby, online informace o obsazenosti, rezervace míst, kontrola kolizních bodů, fotodokumentace restrikcí.

SMART PARKOVÁNÍ

Monitoring parkovacích ploch s nastavenou optimální politikou parkování, kontrolou doby stání, dynamické ceny, kontrola plateb na základě detekce SPZ, stále aktualizovaný detekční systém nastavený přímo na danou plochu dle kritérií a možností, online platby, online informace o obsazenosti, rezervace míst, kontrola kolizních bodů, fotodokumentace restrikcí.

SMART DOPRAVA

Monitoring průjezdu vozidel, detekování SPZ pro určení trajektorie vozidla, určení tranzitních vozidel, analýza dopravních dat, určení nedostatků a jejich možná náprava, nejpřesnější data pro další zpracování a rozvoj města, určení optimálního počtu parkovacích míst, stáří vozového parku, platné STK, fluktuace vozidel, určení typu vozidla, určení rychlosti vozidla, fotodokumentace restrikcí.

WEBOVÁ PLATFORMA E-parkování.cz

Kompletní správa dopravy a parkování na Vašem území s grafickou analýzou získaných dat a možností exportu dat. 

SMART DOPRAVA

Monitoring průjezdu vozidel, detekování SPZ pro určení trajektorie vozidla, určení tranzitních vozidel, analýza dopravních dat, určení nedostatků a jejich možná náprava, nejpřesnější data pro další zpracování a rozvoj města, určení optimálního počtu parkovacích míst, stáří vozového parku, platné STK, fluktuace vozidel, určení typu vozidla, určení rychlosti vozidla, fotodokumentace restrikcí.

PLATFORMA

DOPRAVNÍ TECHNLOGIE

Tyto parkovací produkty využíváme v případě, že jsou na daném místě již osazeny, tak abychom je využili co nejvíce a nemuseli implementovat další zařízení. Častým problémem je však vysoká cena a jen omezené informace, které však mohou v některých případech stačit. Čidla jsou například skvělé v parkovacích domech. Lidary pro sledování průjezdu vozidel. Závory pro oddělení soukromých parkovišť. Však běžné levné kamery s naším detekčním systémem v mnoha případech tyto produkty úplně převyšují, a to jak cenou, tak kvalitou i kvantitou dat a možnosti sledování mnohem více situací. 

PLATFORMA

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

Tyto parkovací produkty využíváme v případě, že jsou na daném místě již osazeny, tak abychom je využili co nejvíce a nemuseli implementovat další zařízení. Častým problémem je však vysoká cena a jen omezené informace, které však mohou v některých případech stačit. Čidla jsou například skvělé v parkovacích domech. Lidary pro sledování průjezdu vozidel. Závory pro oddělení soukromých parkovišť. Však běžné levné kamery s naším detekčním systémem v mnoha případech tyto produkty úplně převyšují, a to jak cenou, tak kvalitou i kvantitou dat a možnosti sledování mnohem více situací. 

ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE

Systematické ověření dopravní situace městských či jiných oblastí pomocí monitorovacího vozidla.

PASPORTIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provedení pasportizace komunikací a souvisejících objektů s prostorovou orientací a určení polohy.

ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE

Systematické ověření dopravní situace městských či jiných oblastí pomocí monitorovacího vozidla.

MULTIFUNKČNÍ VOZÍK

Nezávislý multifunkční vozík pro rychlé a přesné určení dopravní situace dané oblasti spjaté se SMART dopravou a parkováním.

MOBILNÍ NAVIGACE

Vizuální zobrazení on-line informací z dopravy a parkování pro běžné uživatele a řidiče integrované do známých mobilních navigací.

MOBILNÍ OKAMŽITÁ APLIKACE

V jednoduchosti je krása. Mobilní aplikace e-parkování slouží pro jednoduché platby parkovného ve všech oblastech bez nutnosti platebních automatů.

HW KONTROLNÍ SYSTÉM

Jednoduše integrovatelné a přenosné zařízení do jakéhokoliv vozidla pro kontrolu plateb na parkovišti a dalších restrikcí.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ A MODUL ÚDRŽBY

Systém pro úplnou kontrolu on-line i off-line zařízení či objektů s možností efektivního plánování údržby a servisu.

SMART PARKOVÁNÍ

Monitoring parkovacích ploch s nastavenou optimální politikou parkování, kontrolou doby stání, dynamické ceny, kontrola plateb na základě detekce SPZ, stále aktualizovaný detekční systém nastavený přímo na danou plochu dle kritérií a možností, online platby, online informace o obsazenosti, rezervace míst, kontrola kolizních bodů, fotodokumentace restrikcí.

SMART PARKOVÁNÍ

Monitoring parkovacích ploch s nastavenou optimální politikou parkování, kontrolou doby stání, dynamické ceny, kontrola plateb na základě detekce SPZ, stále aktualizovaný detekční systém nastavený přímo na danou plochu dle kritérií a možností, online platby, online informace o obsazenosti, rezervace míst, kontrola kolizních bodů, fotodokumentace restrikcí.

SMART DOPRAVA

Monitoring průjezdu vozidel, detekování SPZ pro určení trajektorie vozidla, určení tranzitních vozidel, analýza dopravních dat, určení nedostatků a jejich možná náprava, nejpřesnější data pro další zpracování a rozvoj města, určení optimálního počtu parkovacích míst, stáří vozového parku, platné STK, fluktuace vozidel, určení typu vozidla, určení rychlosti vozidla, fotodokumentace restrikcí.

WEBOVÁ PLATFORMA E-parkování.cz

Kompletní správa dopravy a parkování na Vašem území s grafickou analýzou získaných dat a možností exportu dat. 

SMART DOPRAVA

Monitoring průjezdu vozidel, detekování SPZ pro určení trajektorie vozidla, určení tranzitních vozidel, analýza dopravních dat, určení nedostatků a jejich možná náprava, nejpřesnější data pro další zpracování a rozvoj města, určení optimálního počtu parkovacích míst, stáří vozového parku, platné STK, fluktuace vozidel, určení typu vozidla, určení rychlosti vozidla, fotodokumentace restrikcí.

PLATFORMA

DOPRAVNÍ TECHNLOGIE

Tyto parkovací produkty využíváme v případě, že jsou na daném místě již osazeny, tak abychom je využili co nejvíce a nemuseli implementovat další zařízení. Častým problémem je však vysoká cena a jen omezené informace, které však mohou v některých případech stačit. Čidla jsou například skvělé v parkovacích domech. Lidary pro sledování průjezdu vozidel. Závory pro oddělení soukromých parkovišť. Však běžné levné kamery s naším detekčním systémem v mnoha případech tyto produkty úplně převyšují, a to jak cenou, tak kvalitou i kvantitou dat a možnosti sledování mnohem více situací. 

PLATFORMA

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

Tyto parkovací produkty využíváme v případě, že jsou na daném místě již osazeny, tak abychom je využili co nejvíce a nemuseli implementovat další zařízení. Častým problémem je však vysoká cena a jen omezené informace, které však mohou v některých případech stačit. Čidla jsou například skvělé v parkovacích domech. Lidary pro sledování průjezdu vozidel. Závory pro oddělení soukromých parkovišť. Však běžné levné kamery s naším detekčním systémem v mnoha případech tyto produkty úplně převyšují, a to jak cenou, tak kvalitou i kvantitou dat a možnosti sledování mnohem více situací. 

ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE

Systematické ověření dopravní situace městských či jiných oblastí pomocí monitorovacího vozidla.

PASPORTIZACE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Provedení pasportizace komunikací a souvisejících objektů s prostorovou orientací a určení polohy.

ANALÝZA DOPRAVNÍ SITUACE

Systematické ověření dopravní situace městských či jiných oblastí pomocí monitorovacího vozidla.

MULTIFUNKČNÍ VOZÍK

Nezávislý multifunkční vozík pro rychlé a přesné určení dopravní situace dané oblasti spjaté se SMART dopravou a parkováním.

MOBILNÍ NAVIGACE

Vizuální zobrazení on-line informací z dopravy a parkování pro běžné uživatele a řidiče integrované do známých mobilních navigací.

MOBILNÍ OKAMŽITÁ APLIKACE

V jednoduchosti je krása. Mobilní aplikace e-parkování slouží pro jednoduché platby parkovného ve všech oblastech bez nutnosti platebních automatů.

HW KONTROLNÍ SYSTÉM

Jednoduše integrovatelné a přenosné zařízení do jakéhokoliv vozidla pro kontrolu plateb na parkovišti a dalších restrikcí.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ A MODUL ÚDRŽBY

Systém pro úplnou kontrolu on-line i off-line zařízení či objektů s možností efektivního plánování údržby a servisu.